934 191 868 / Atenció 24h: 699 931 723

“La maduresa de l’home és haver recobrat la serenitat
amb la qual jugàvem quan érem nens”.

Friedrich Nietzsche

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I ASSISTENCIAL A BARCELONA

Som una empresa especialitzada a donar atenció sanitària i assistència integral a les persones al seu domicili, entenent a la persona com un tot. Treballem les 24 hores del dia durant els 365 dies de l’any.

SERVEIS

El Servei d’Atenció Domiciliària, SAD, engloba un conjunt de recursos dirigits a donar suport i cures en el domicili habitual, permetent a les persones – quan deixen de ser autònomes per dur a terme tasques bàsiques de la vida diària – la prolongació de la permanència en la seva llar i en el seu entorn. Així mateix, promovem l’autonomia personal i la prevenció de patologies.

ATENCIÓ 24 HORES 365 DIAS DE L’ANY
20 ANYS D’EXPERIÈNCIA ENS AVALEN

Registre de la Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar i Família S09309; Registri d’Entitats Privada d’Iniciativa Social I05206; Registre del Servei d’Assistència Personal de Suport a la Vida Autònoma d’Integració́ Social i Comunitària per a Discapacitats Físics S09308; Associació́ Assistència Qualificada Barcelona C.I.F. G66772658. Associació Assistència Qualificada Barcelona C.I.F. G66772658. La nostra empresa compleix amb totes les obligacions establertes pel Reglament General de Protecció de Dades. Assegurança de Responsabilitat Civil de 600.000€.

DESITJA SOL·LICITAR UN PRESSUPOST?

Si desitja sol·licitar algun dels nostres serveis, exposi les seves necessitats, els seus dubtes o la seva problemàtica i l’ajudarem.

Associació Assistència Qualificada Barcelona