934 191 868 / Atenció 24h: 699 931 723

“Un dels secrets profunds de la vida és que l’única cosa que mereix la pena fer és el que fem pels altres”.

Lewis Carroll

SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA – “SAD”

Servei d’Atenció Domiciliària, SAD, engloba un conjunt de recursos dirigits a donar suport, cures i assistència en el domicili habitual, permetent a les persones – quan deixen de ser autònomes per dur a terme tasques bàsiques de la vida diària – la prolongació del temps de permanència en la seva llar i en el seu entorn. Així mateix, promovem l’autonomia personal i la prevenció de patologies.

Atenció domiciliària integral Barcelona, icono

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA INTEGRAL

Donem assistència en totes aquelles circumstàncies - passatgeres o permanents - que generen dependència, ja sigui per malaltia o pel mateix procés d'envelliment.

A domicili, en clíniques, hospitals, centres soci-sanitaris, centres de dia...

 • Malaltia
 • Demències, Cures Alzheimer, demències senils...
 • Processos neurològics: Parkinson, ELA...
 • Accidents vasculars, Ictus, embòlies...
 • Accidents, convalescència d'intervencions quirúrgiques
 • Tercera edat
 • Planificació de menús adaptats a les necessitats de la persona
 • Higienes
serveis sanitaris, icono

SERVEIS SANITARIS

Oferim atenció sanitària 24h en domicilis 365 dies de l'any.

 • Pla d'atenció personalitzat.
 • Atenció a persones amb malalties avançades o en fase final.
 • Cures pal·liatives a domicili.
 • Atenció a persones amb malalties oncològiques.
 • Atenció a persones amb malalties cròniques en domicili.

Disposem de:

 • Personal mèdic
 • Diplomats en infermeria
 • Psicòlegs
 • Logopedes
 • Fisioterapeutes
 • Podòlegs
assistència a la tercera edat, icono

ASSISTÈNCIA A LA TERCERA EDAT

 • Neteja i higiene personal, dutxa i/o bany inclosa la higiene bucal.
 • Ajuda per a vestir i calçar.
 • Ajuda en les mobilitzacions i transferències
 • Estimulació i foment de l'autonomia.
 • Recollida i gestió de receptes, documents...
 • Acompanyament a visites mèdiques, compres...
 • Trasllats a centres de dia, teràpies, rehabilitació.
 • Avisar de qualsevol circumstància o alteració́ de l'estat de l'usuari que agreugi o disminueixi les seves necessitats personals.
 • Fomentar l'equilibri personal i psicològic.
 • Conversa, companyia, passejos.
 • Estimular la comunicació amb l'exterior.
 • Estimulació cognitiva.
Cures pal·liatives, icono

CURES PAL·LIATIVES

MALALTIA TERMINAL

És aquella que no respon a tractaments específics per guarir o estabilitzar la malaltia, motiu pel qual comportarà la mort en un temps variable, no gaire llarg. Aquest procés es pot caracteritzar per provocar un alt grau de sofriment físic, psicològic i familiar.

CURES PAL·LIATIVES

Són aquelles que intenten millorar la qualitat de vida dels pacients afectats per una malaltia en fase terminal i que tenen com a objectiu aconseguir l’augment més gran possible de la qualitat de vida, controlant els símptomes físics, psíquics i les necessitats socials i espirituals dels pacients. Disposem d'un equip mèdic i d'infermeria especialitzat en aquestes tasques.

Objectius:

 • Control del dolor i els seus símptomes
 • Assistència personalitzada del pacient
 • Alimentació, canvis posturals...
 • Suport de la família
 • Suport del propi equip assistencial
 • Mantenir la bona imatge del pacient (higiene personal...)
 • Proporcionar al pacient cures de confort, benestar i facilitar el descans
 • Proporcionar un ambient agradable ( habitació ventilada, llum adequada..)
 • Mantenir l'ordre en la unitat de treball per facilitar el d'altres professionals.
 • Acompanyar i tenir cura del malalt i el seu entorn en la fase final de la seva vida, donant el suport que sigui necessari en cada cas.
vigílies i nits, icono

VIGÍLIES I NITS

Poden ser en hospital o domicili, diürns i nocturns.

Disposem de candidats masculins i femenins, amb àmplia experiència en geriatria (auxiliars, cuidador/as nocturnes).

Al domicili s'encarreguen de la higiene, l’alimentació, de subministrar la medicació i supervisar tot l’escaient...
Als Hospitals, supervisen i cuiden al pacient. En cas que la necessitat d'assistència nocturna sigui més intensa o quan el pacient requereix atenció́ permanent o cures especials durant les nits, és recomanable de contractar un empleat amb jornada nocturna en vigília, que romandrà despert i alerta durant tota la seva jornada.

El nostre principal objectiu és la teva tranquil·litat i la cura del teu ser estimat.

Atenció a la diversitat, icono

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Persones que necessiten ajuda temporal o permanent en el propi domicili o fora d'aquest, un concepte basat en l'assistència activa i en la filosofia de vida independent.

ASSISTENTS PERSONALS

L'assistent és la persona que ajuda a una altra a desenvolupar la seva vida, facilitant que prengui decisions i ajudant-lo a fer-ho, fet que permet a la persona usuària de l'assistència personal prendre el control de la seva pròpia vida en tot moment. Recerca de la plena igualtat d'oportunitats.

Tasques de l'Assistent Personal:

TASQUES PERSONALS:

 • Neteja i higiene personal: Manteniment de la higiene corporal de l'usuari, incloent cura del cabell, canvi de roba i tot allò que requereixi la higiene habitual.
 • Aixecar i ficar al llit a l’usuari.
 • Ajuda i suport de la mobilització de l'usuari en el seu habitatge.
 • Ajuda en la presa d'aliments.
 • Passar pàgines, atendre el telèfon, prendre notes...

TASQUES DE LA LLAR

 • Neteja de l'habitatge.
 • Planxar i rentar la roba.
 • Realització de compres domèstiques i cuinar.

TASQUES D'ACOMPANYAMENT

 • Acompanyament al domicili, al carrer, en el treball, en les activitats d'oci i, en general, allà on sigui necessari.
 • Acompanyament en visites mèdiques, gestions de documents i en tot el relacionat amb la vida diària.
 • Conducció del vehicle de l'usuari per realitzar tasques d'escorta.
recolzament i ajut en tasques domèstiques i neteja, icono

RECOLZAMENT I AJUT EN TASQUES DOMÈSTIQUES I NETEJA

 • TASQUES DOMESTIQUES

Aquest servei es realitza als domicilis per un equip d'auxiliars de la llar amb formació específica demostrable en aquest àmbit, amb la finalitat de mantenir en condicions d'ordre i higiene l'entorn de l'usuari. La neteja de la llar, és el servei de suport al manteniment en condicions d'ordre de l’entorn i neteja de l'usuari i les seves pertinences d'ús quotidià.

Depenent de les necessitats i el pla de treball establert, es realitzaran les següents tasques:

 • Ajuda i neteja quotidiana del domicili.
 • Manteniment i ordre general de la llar.
 • Rentat i planxat de la roba.
 • TASQUES DE NETEJA
 • Neteges extraordinàries degudes a qualsevol necessitat puntual o eventualitat que pogués esdevenir.
 • Neteja a fons de la cuina.
 • Neteja de vidres i finestres.
 • Neteja de comunitats de veïns.
 • Neteges de fi d'obra.
 • Manteniment integral d'oficines, despatxos, locals, farmàcies, gimnasos...

DESITJA SOL·LICITAR UN PRESSUPOST?

Si desitja sol·licitar algun dels nostres serveis, exposi les seves necessitats, els seus dubtes o la seva problemàtica i l’ajudarem.

Associació Assistència Qualificada Barcelona