934 191 868 / Atenció 24h: 699 931 723

TRASLLATS INTERNACIONALS

Treballem dia a dia per a oferir un servei personalitzat, adaptat a les necessitats de cada un dels nostres clients.

Objectius:

  • Assegurar un tractament suficient i qualificat “in situ”
  • La preparació adequada del pacient per al transport
  • Servei d’ambulància aèria

ESCORTA MÉDICA AÈRIA

Per a pacients amb condicions estables, que poden viatjar asseguts en posició́ vertical i que únicament necessiten l’acompanyament sanitari, oferim el servei d’escorta mèdica aèria.
Oferim un servei d’ambulància aèria, que no té caràcter d’emergència, per als pacients amb mobilitat que no pateixen una malaltia aguda i només necessiten assistència mèdica mentre viatgen, per exemple a causa de condicions de salut prèvies. Es proporciona personal qualificat, metges o diplomats en infermeria especialitzats, que acompanyen al pacient durant tot el vol metge i que sempre romanen a prop seu. Per tant, l’equip sanitari de vol pot prendre mesures ràpides si l’estat del pacient empitjora. L’equip d’emergència que es porta a bord permet que el personal mèdic acompanyant efectuï els primers auxilis en cas de necessitat.

Els transports en vols medicalitzats es duen a terme generalment en classe executiva, però també́ són possibles en classe econòmica. Els vols amb acompanyament mèdic són particularment apropiats per a pacients, dèbils però amb mobilitat, que viatgen sense un familiar o una altra persona de confiança al seu costat.

En triar l’equip sanitari per brindar atenció́ sanitària durant el vol (metges i/o diplomats en infermeria), considerem les qualificacions professionals i també́ ens assegurem que tant el pacient com l’equip sanitari estiguin ben preparats, ja que el benestar psicològic del pacient és un component fonamental per a reeixir un òptim transport mèdic aeri, especialment en vols de llarga distància.

TRANSPORT EN LLITERA EN VOLS PROGRAMATS

Per als pacients que no requereixen recolzament mèdic permanent però que han de viatjar ajaguts i sota supervisió́ mèdica, el transport de l’strecher en un vol programat és una alternativa de baix cost davant l’ús d’un jet-ambulància. Per tant, li oferim un servei d’acompanyament medicalitzat en un gran nombre de rutes de vol. Els metges de capçalera i diplomats en infermeria qualificats acompanyen al pacient i, en cas de complicacions, poden oferir assistència ràpida ja que es porten a bord equips mèdics d’emergència. Si és necessari, el pacient viatja en una llitera instal·lada en la cabina de passatgers que està separada de la resta d’usuaris per una pantalla. Els parents més propers així com el personal sanitari que els acompanyen, resten propers del pacient i hi tenen accés permanent.

El pacient, en l’anada i tornada al vol programat serà traslladat en una ambulància específicament equipada i serà́ transportat a l’avió en una llitera directament des d’aquesta, així com també des de l’avió a l’ambulància desprès de l’aterratge.
La transferència del pacient acaba quan aquest es troba en el llit de l’hospital, un cop lliurada al metge receptor tota la informació́ que disposem i aquest professional es faci responsable d’ell o, en el seu cas, quan el pacient arribi al seu domicili.

Ens complaurà informar-vos directament si la repatriació́ en vols programats és apropiada per a vostè o si existeixen altres alternatives més adequades al vostre cas concret, motiu pel qual no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres per telèfon, per correu electrònic o mitjançant el nostre formulari de contacte.

DESITJA SOL·LICITAR UN PRESSUPOST?

Si desitja sol·licitar algun dels nostres serveis, exposi les seves necessitats, els seus dubtes o la seva problemàtica i l’ajudarem.

Associació Assistència Qualificada Barcelona